Cercul nostru de specialisti din domeniu (arhitectura, structuristi, ingineri de drumuri, ingineri electrici, ingineri termici, ingineri instalatori, ingineri edilitaristi, auditori energetici, geotehnicieni, topografi) va stau la dispozitie asigurindu-va consultanta necesara pentru definirea si atingerea obiectivelor propuse